Ideari

La Federació de Cristians de Catalunya i els membres que la constituïm volem ser fidels per sempre més a l’Església i al nostre poble i, per això:

1. Reafirmem la nostra fe en el Crist i, conscients de la nostra vocació, per gràcia, a la comunitat eterna amb Déu, aspirem a la santedat, és a dir, a ser d'obra i de paraula testimonis fidels de l'Evangeli en la vida de cada dia. Coherentment, seguim els principis, els criteris i les directrius de la Doctrina social de l'Església, sense concessions a la facilitat, al conformisme i a la instal·lació, practicant-la amb plena independència del poder i de les pressions socials, ideològiques o d’interessos.

2. Considerem decisiva la referència al Magisteri papal i episcopal, tant en el sentit positiu de secundar-lo a tenor del grau d'autoritat de la seva intervenció, com en el sentit negatiu d'excloure tota posició doctrinal o activa de dissentiment.

3. Alhora, ens sabem i sentim membres conscients i actius de l'Església, cridats a enriquir la seva doctrina social amb la nostra experiència i reflexió, i a dilatar-ne i intensificar-ne l'acció amb el nostre testimoniatge i apostolat. I ens esmercem a fer-ho des de la triple llibertat que ens correspon d'investigar, de pensar i de manifestar la nostra opinió amb humilitat i fortalesa en aquelles coses en què gaudim de perícia. Consegüentment, reconeixem i fomentem la llibertat d'acció dels nostres associats en les matèries eclesialment i socialment opinables.

4. Com a testimonis i apòstols de Crist, conreem, d'una banda, la caritat intereclesial, l'esperit apostòlic, el sentit ecumènic i la justícia social, i, pel que fa a les nostres relacions mútues, cultivem la claredat del diàleg, l'ajut en les dificultats i l'acord programàtic i operatiu.

5. Proclamem la preeminència de la dignitat de la persona humana i dels seus drets universals, inviolables i inalienables i, per tant, les llibertats fonamentals enfront dels sistemes i de les tecnologies materialistes de qualsevol signe i dels condicionaments de la societat de consum. Alhora, maldem per una major conscienciació dels deures humans universals i n'instem el seu compliment fidel.

6. Ens esforcem a fer possible entre les persones una convivència ordenada i fecunda de béns, pròpia de la seva dignitat. Aquesta convivència té com a fonament la veritat, que exigeix que els drets recíprocs i els deures corresponents siguin reconeguts; es realitza segons la justícia, és a dir, en el respecte efectiu dels drets esmentats i en el compliment lleial dels deures corresponents; és vivificada i integrada per un amor tal, que fa sentir com a pròpies les necessitats i les exigències d'altri, fa els altres partícips dels propis béns i procura de fer sempre més vívida la comunió dels valors espirituals, i cerca d'assolir una igualtat cada dia més humana, respectant la llibertat, exercida responsablement.

7. Entenem la vida com a do. Defensem el dret de tota persona a la vida, a la salut, a la integritat psicofísica, des de la concepció fins a la mort natural, i a un nivell de vida digne, i, doncs, ens apressem a ser bons samaritans dels homes i grups que pateixen deficiències en aquests àmbits.

8. Estimem la cultura, l’art, la ciència i, en general, totes les nobles manifestacions de l’esperit; propugnem que es reconegui i es garanteixi a totes les persones el dret a l'ensenyament dels coneixements i valors bàsics necessaris per realitzar la pròpia personalitat. 

9. Denunciem la injustícia de les estructures econòmiques que fomenten i mantenen una inadmissible desigualtat en la distribució de la riquesa en profit de minories predominants. Per tant, propugnem la transformació de la societat actual, basada en una funció de servei i amb vista a la possibilitat per a tothom de participar tant en la gestió de l’activitat productiva, com en l'ús i aprofitament dels béns i recursos naturals, tècnics, culturals i socials del món, per fer real el destí universal dels béns. Maldem, doncs, perquè tothom trobi el treball i la professió adequats i que, amb honestedat i competència, pugui exercir-los efectivament.

10. Aspirem a la promoció integral de la persona humana i a realitzar-la respectant la seva llibertat i dignitat. Acceptem tots els avenços del progrés per assolir un viure més humà, hi contribuïm amb joia i defensem els drets i complim els deures socials i polítics que això comporta. Condemnem, doncs, tota segregació i discriminació de les persones per motiu de raça, nacionalitat, ideologia, sexe, edat o religió.

11. Defensem també els drets de les persones considerades en comunitat: els drets de les famílies -i entenem per família la unió íntima de vida constituïda pel vincle indissoluble del matrimoni entre un home i una dona, contret lliurement i afirmat públicament, i oberta a la transmissió de la vida-; els drets de reunió i associació, i els drets dels pobles i de les nacions a l'existència, a la llengua i cultura pròpies, a l'educació segons les pròpies tradicions, sempre respectant els drets de tots, particularment de les minories.

12. Defensem el principi de subsidiarietat, pel qual els governants han d'afavorir l'autonomia dels cossos intermedis, i aquests han de maldar per aconseguir llurs finalitats pròpies amb lleial col·laboració mútua, i instem la solidaritat, és a dir, la voluntat ferma i constant de procurar el bé comú.

13. Estimem, per tant, la nostra família i Catalunya, el nostre país, amb la seva llengua i cultura, i aspirem al ple reconeixement de la seva personalitat com a poble; coneixem i estudiem la seva història per servir-lo millor i fer-nos alhora més conscients de pertànyer, amb aquesta vinculació, a la comunitat universal dels pobles.

14. Rebutgem la guerra i la violència com a fi i com a instrument; cerquem la pau per mitjà de la justícia, la caritat i la pregària, servint la causa del desenvolupament integral de totes les presones i de tots els pobles.

15. Proclamem la joia de viure. Estimem la natura, obra del Creador, i ens fem un deure de col·laborar en la seva conservació i en la defensa del medi ambient. 

16. Acceptem l’organització com un mitjà de superar les limitacions individuals, com a mostra de confiança i solidaritat amb els altres, i convençuts que en ella recau l’eficàcia de tota acció col·lectiva; per això complirem tots els deures establerts amb generosa fidelitat i exercirem els càrrecs amb esperit de servei sacrificant-nos pels altres, confiant en Déu i en la voluntat col·lectiva expressada rectament i lliure.

17. Veiem en una joventut sana, alegre, idealista i generosa la llavor insubstituïble per contribuir a la incessant renovació de la humanitat i a la transformació del món vers el seu perfeccionament i la seva plenitud, i per això ens comprometem a estar tothora al seu costat, units en la fidelitat al present ideari.

Ideari aprovat a la l'Assemblea General de 2003

Tornar al principi

La Federació

Busques alguna cosa?

Vols contactar amb la Federació?

Ideari

La Federació de Cristians...

Llegir més

Radar Social

Causa de Beatificació

Atenció! Aquest lloc conté cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu ús. Saber més

Accepto

A La Federació de Cristians de Catalunya fem servir cookies

La Federació de Cristians de Catalunya fa servir cookies per millorar l’experiència dels usuaris, facilitat la navegació pel nostre web. Estem fent tot el possible per facilitar l’ús d’aquestes cookies, així com la seva gestió i control al fer ús dels nostres serveis.

¿Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen al dispositiu de l’usuari d’Internet quan visita una pàgina web. És l’operador del lloc web el que determina quin tipus d’informació conté aquesta cookie i quin n’és el propòsit, podent, a més a més, ésser utilitzada pel servidor web cada cop que es visiti aquesta pàgina web. Es fan servir les cookies per estalviar temps i fer l’experiència de navegació web molt més eficient. No obstant, es poden fer servir amb diferents propòsits, que van des de recordar la informació d’inici de sessió fins el que conté la seva comanda.

Existeixen una gran quantitat de guies on s’explica el que són les cookies, i per a què es fan servir. Nosaltres els explicarem com afecten aquestes cookies al lloc web de La Federació de Cristians de Catalunya, però en cas de necessitar més informació al respecte, pot fer una ullada a aquestes pàgines web:

 

¿Com fa servir La Federació de Cristians de Catalunya les cookies?

La Federació de Cristians de Catalunya només farà servir les cookies que vostè ens deixi. Podrà controlar les seves cookies a través del seu navegador. Trobarà informació al respecte més endavant. Hem fet servir algunes de les guies existents per classificar les cookies que utilitzem en grups:

 1. 1.1.Cookies de Rendiment
  1. 2.2.Cookies Funcionals
  2. 3.3.Cookies de Màrketing
 

A continuació trobarà més informació sobre cadascun d’aquests tipus de cookies.

1. Cookies de Rendiment

Es tracta de cookies que recullen informació sobre com es fa servir el lloc web (per exemple, les pàgines que visita o si es produeix algun error), i que també ajuden a La Federació de Cristians de Catalunya a la localització i solució de problemes del lloc web. Tota la informació recollida és totalment anònima i ens ajuda a entendre com funciona el nostre lloc web, realitzant les millores pertinents per facilitar la seva navegació.

Aquestes cookies permetran:

 • Que vostè navegui pel lloc web
  • Que La Federació de Cristians de Catalunya recopili informació sobre com utilitza vostè la pàgina web, per entendre la usabilitat del lloc, i ajudar-nos a implementar les millores necessàries. Aquestes cookies no recolliran cap informació sobre vostè que es pugui fer servir amb finalitats publicitàries, o informació sobre les seves preferències (com les seves dades d’usuari) més enllà d’aquesta visita en particular.
 

2. Cookies Funcionals

El nostre propòsit amb aquestes cookies és simplement millorar l’experiència dels usuaris de La Federació de Cristians de Catalunya. Podrà rebutjar en qualsevol moment l’ús d’aquestes cookies. La Federació de Cristians de Catalunya les fa servir per recordar certs paràmetres de configuració o per proporcionar alguns serveis o missatges que poden arribar a millorar la seva experiència al nostre lloc web. Per exemple, recorden el país o la llengua que ha seleccionat al visitar les pàgines, i no es fan servir amb finalitats de màrketing.

Aquestes cookies permetran:

 • Recordar les seves dades d’inici de sessió com a client al tornar a la pàgina

Aquestes cookies no recolliran cap informació sobre vostè que es pugui fer servir amb finalitats publicitàries, o informació sobre les seves preferències (com les seves dades d’usuari) més enllà d’aquesta visita en particular.

3. Cookies de Màrketing

Aquestes cookies són gestionades per tercers, per tant podrà fer servir les seves eines per restringir-ne l’ús.
Algunes de les cookies es fan servir per enllaçar amb altres pàgines web que proporcionen serveis a La Federació de Cristians de Catalunya, com podria ser el cas de Facebook, Twitter o Google. Algunes d’aquestes cookies modificaran els anuncis d’altres web per adaptar-los a les seves preferències.

Aquestes cookies permetran:

 • Enllaçar amb xarxes socials
  • Passar informació sobre la seva visita a la pàgina de La Federació de Cristians de Catalunya per adaptar anuncis en altres pàgines.
 

A més a més d’acceptar o rebutjar l’ús d’algunes cookies a través de la pàgina web de La Federació de Cristians de Catalunya, també podrà gestionar-les fent ús de la configuració del seu navegador.

Aquí té una font d’informació sobre com dur a terme aquest procés: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Només llegirem i escriurem cookies sobre les seves preferències. Aquelles que s’hagin instal·lat abans de modificar la configuració restaran al seu ordinador i podrà esborrar-les fent ús de les opcions de configuració del seu navegador.