Logo
Imprimir aquesta pàgina

Fundació Dr. Albert Bonet

Promogut per la Federació de Cristians de Catalunya, el dia 28 de juny de 1995 va ser constituïda la Fundació Dr. Albert Bonet; fundació privada (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya).

Les finalitats inicials de la Fundació Dr. Albert Bonet són:

1. Posar a disposició dels investigadors i dels estudiosos l’arxiu documental del Dr. Albert Bonet i Marrugat, i de les entitats creades per ell o continuadores de la seva obra.

2. Organitzar actes públics i altres activitats culturals i, si fa al cas, atorgar ajuts econòmics, cara a divulgar els valors morals i cívics defensats pel Dr. Bonet.

3. Donar a conèixer tota l’obra que el Dr. Bonet realitzà per a la formació de la joventut catalana.

Posteriorment, el patronat de la Fundació Dr. Albert Bonet amplià aquestes finalitats en tres punts més:

4. Fomentar l’actualització, la universalització i l’aprofundiment de l’esperit apostòlic fundacional del Dr. Albert Bonet, amb fidelitat al magisteri de l’Església.

5. Fomentar el cultiu, la defensa i la promoció del coneixement i l'amor a Catalunya com a nació a la claror de la Doctrina Social de l'Església sobre els drets i els deures dels pobles en el sí de la universal família humana.

6. Concessió de les beques "Garriga-Zayas". Aquestes beques podran ser atorgades per a:
a) Realitzar estudis, en un seminari de Catalunya, un aspirant al sacerdoci que sigui fill o veí estable del municipi d'Esparreguera.
b) Donar suport econòmic a un seminari de missions.
c) Realitzar estudis a la Universitat Ramon Llull, fills d'Esparreguera o residents estables en la dita població, amb preferència als fills de famílies nombroses sense gaires disponibilitats econòmiques.


La Fundació Dr. Albert Bonet té la seu a Barcelona, al carrer Calàbria 273-275. La representació, la direcció i l'administració de la fundació corresponen al seu patronat, format per 11 persones:

President: 

Vice-President: Antoni Comas Baldellou (en funcions)

Tresorer: Antoni Biarnés

Secretària: Concepció Huerta Vallès

Vocals:

Jaume Argemí Relat

Francesc Xavier Argemí i Arnau

Pedro Júdez Muñoz

Pere Casas i Sancermi

Montserrat Serrallonga Sivilla

Maria Glòria Renom i Vallbona

Darrera modificació elDivendres, 30 Juliol 2021 19:22
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.