Logo
Imprimir aquesta pàgina
Metges Cristians de Catalunya

Metges Cristians de Catalunya

Qui som

Responsable: Dr. Adalbert Marqués Vilallonga, president de Metges Cristians de Catalunya         anar al lloc web

Al cap de pocs anys, el 1884, es fundà la "Sociedad médico-farmacéutica de los Santos Cosme y Damián" (també anomenada Hermandad), patrons de la Medicina. Els membres de la societat tenien com a màxima preocupació demostrar que no hi havia contradicció entre la Ciència i la Revelació. "El sentido católico de las ciencias médicas" editada per la nova junta directiva, formada, entre altres, pel Dr Anguera, reescollit en el càrrec de president i pel Dr. Josep Blanc i Benet, tresorer i expert en deontologia mèdica, i famós higienista d'ample biografia i importants publicacions. El Dr Blanc va ser l'ànima de la publicació, durant 25 ans, fins a la seva mort el 6 de març de 1923. Amb ell mor també "El criterio católico de las ciencias médicas".

En etapes posteriors, ja com Associació de Metges Cristians de Catalunya (AMCC), la nostra Associació ha estat presidida pel Dr. Josep Maria Massons i Esplugues -actualment President honorari- (*) i pel Dr. Josep Maria Simón Castellví, avui president de la Federació Europea de les Associacions de Metges Catòlics.

La història de Metges Cristians de Catalunya comença l'any 1879, per tant la seva existència és, hores d'ara, de 140 anys.

L'AMCC agrupa metges i altres professionals de l'àmbit biosanitari. El nostre ideal proclama, per sobre de tot, la dignitat de la persona humana i dels seus drets inalienables, com son el do inestimable de la vida humana, la salut, la integritat psicofísica, des del primer moment de la concepció fins a la seva mort natural. Defensem, per tant, les llibertats fonamentals de tota persona davant els sistemes i les tecnologies materialistes de qualsevol signe i els condicionaments de la societat de consum que poden atemptar contra la dignitat de la persona. Aspirem a la promoció integral de la persona humana, tot respectant la seva llibertat i dignitat per portar-ho a terme i, per tant, condemnem tota discriminació de persones per motius de raça, nacionalitat, ideologia, sexe, edat o creences religioses. Som cercadors de la veritat des del punt de vista científic. La ciència és la màxima veritat i no es pot invocar només quan convé. Proposem que es reconegui i es garanteixi a tota persona l'adquisició de coneixements i el foment de les virtuts necessàries per forjar la pròpia personalitat. I més enllà dels principis de la bioètica, som defensors d'una ètica de màxims que cerca la més gran promoció dels col·lectius i de les persones. Aquesta és la base de les nostres activitats, que se centren en el suport i la formació dels nostres associats, a més de la divulgació en la societat dels nostres principis i sistema de valors, i l'assessorament en qüestions relacionades amb la defensa de la vida i de la fragilitat humana. Alhora, participem amb associacions similars d'arreu del món: la Federació Europea d'associacions de Metges Catòlics (FEAMC) i la FIAMC, i donem suport a iniciatives humanitàries que aquestes promouen. El nostre objectiu últim és el d'influir en el nostre àmbit i en la societat, per tal d'aconseguir que l'actuació dels professionals sanitaris s'orienti a la llum de de l'humanisme cristià.

Darrera modificació elDissabte, 16 Maig 2020 18:47
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.