Logo
Imprimir aquesta pàgina

COMUNICAT DE L’EDITOR

Una vegada transcorregut el període d'un any i mig des de la data d'aparició de l'APP Radar Social, el Consell de Direcció desitja que la tasca realitzada sigui analitzada a fons i que s'introdueixin els canvis necessaris per poder donar el millor servei possible als nostres lectors. Tota actuació nova, com és aquesta, requereix sempre que –transcorregut un temps prudencial– s'analitzin i que es renovin tots aquells aspectes que es consideri convenient per millorar-la.

Convidem també els nostres lectors –com és lògic– a fer aquesta anàlisi. Necessitem conèixer la seva opinió i els seus punts de vista, així com les propostes que vulguin fer-nos arribar.

Per aquest motiu, obrim un parèntesi en l'edició de l'APP. Restablirem el contacte diari amb els nostres lectors el proper u de setembre, data en què ja s'hauran introduït les millores que aconsellin tant els resultats de l'anàlisi que farem internament com, sobretot, els punts de vista i opinions que ens arribin dels nostres propis lectors.

A aquest efecte, els agrairem que ens vulguin traslladar les opinions i els suggeriments que estimin oportuns a: Redacció APP Radar Social. Calàbria, 273-275, entl. 4a. 08029 Barcelona.

Gràcies i fins al primer de setembre.

Maig de 2016.

Radar social, una 'app' per a construir una opinió personal objectiva. La nostra aplicació multimèdia es pot descarregar de manera gratuïta.

Més informació.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.