Logo
Imprimir aquesta pàgina

8 DE MARÇ: DIA DE LA DONA TREBALLADORA

Tots els mitjans fan avui referències al Dia de la Dona Treballadora. Diu La Vanguardia en el seu editorial: "Un any més la celebració del Dia de la Dona Treballadora serveix per constatar els lents avenços en la lluita per la igualtat de gènere en la societat i en l'empresa. Malgrat els esforços socials i legals que es fan, la realitat mostra que les diferències en les condicions de treball entre dones i homes, així com en les relacions de poder, sembla que s'han assumit com a normals. D'aquí ve la necessitat de jornades com la d'avui per mantenir viva la conscienciació sobre aquesta problemàtica".

"El paper de la dona en la societat, en els últims anys, ha adquirit una rellevància creixent, associada a la seva cada vegada major i millor formació. Això resulta especialment visible a la universitat, on la presència femenina és cada vegada més alta en quantitat i qualitat".

Als centres de decisió de la societat la presència femenina es troba molt lluny del 30%, que és el percentatge que es considera necessari per tenir influència. Algunes dades:

- En càtedres universitàries les dones no arriben al 30% .

- Dedicades a tasques científiques, hi ha al voltant del 24%.

- En tasques de govern se situen al voltant del 28%.

- En la professió periodística són l'11%.

- Al Tribunal Suprem les dones són el 13%.

Segons la directora executiva de l'oficina de les Nacions Unides, senyora Phumzile Miambo-Ngeuka, "falta assumir el lideratge, assolir els càrrecs de direcció, que les dones participin directament en la presa de decisions, perquè quedar-se en els comandaments intermedis significa, com sempre, el silenci de la veu femenina. Perquè les decisions són només masculines".

L'Organització Internacional del Treball (OIT) diu en aquest sentit: "les diferències salarials, entre homes i dones, amb prou feines s'han reduït 0,6 punts percentuals en vint anys i les oportunitats de les dones de participar en el mercat laboral són un 27% més baixes. A Europa la bretxa salarial mitjana és del 16,30%, percentatge que a Espanya s'ha elevat durant la crisi més enllà del 19%".

"La bretxa de gènere al mercat laboral no és només salarial, sinó també de qualitat d'ocupació, hores, aportació a la seguretat social i dedicació de temps a la feina no remunerada", segons va dir Joaquín Nieto, director de l'Organització Internacional del Treball a Espanya, en la presentació de l'informe Les dones al treball, tendències 2016.

Consideracions que ens poden ajudar a construir un criteri propi:

1.- Declaració Universal dels Drets Humans.

Article 2.- "Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió pública o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició".

Article 23.1.- "Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur".

Article 23.2.- "Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball".

2.- Doctrina Social de l'Església.

Punt 111 del Compendi.- "L'home i la dona tenen la mateixa dignitat i igual valor, no tan sols perquè ambdós, en la seva diversitat, són imatge de Déu, sinó encara més profundament perquè el dinamisme de reciprocitat que anima el nosaltres de la parella humana és imatge de Déu".

Punt 145 del Compendi.- "Tan sols el reconeixement de la dignitat humana pot fer possible el creixement comú i personal de tots. Per afavorir un creixement semblant cal assegurar efectivament condicions d'igualtat d'oportunitats entre l'home i la dona".

Punt 295 del Compendi.- "La persistència de moltes formes de discriminació ofensives de la dignitat i vocació de la dona en l'àmbit del treball és deguda a una llarga sèrie de condicionaments penalitzadors de la dona, que ha estat i encara és falsificada en les seves prerrogatives, sovint marginada".

Radar Social, 8 de març de 2016.

Radar social, una 'app' per a construir una opinió personal objectiva. La nostra aplicació multimèdia es pot descarregar de manera gratuïta.

Més informació.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.