Logo
Imprimir aquesta pàgina

Amnistia Internacional: "El respecte als drets humans corre perill a nivel global"

L'informe anual, que acaba de presentar-se a Londres, destaca que "les estructures per salvaguardar els drets humans, que la comunitat internacional ha construït en els darrers 70 anys, estan en perill per manca de protecció dels governs".

Amnistia Internacional calcula que, en el transcurs del darrer any, 122 països practicaren la tortura o el maltractament, 29 varen obligar il·legalment persones refugiades a tornar a països on hi havia perill, i en 19 països es varen cometre crims de guerra per part dels mateixos governs o de grups armats.

Amnistia Internacional assenyala que "els drets humans han patit greus atacs en el transcurs de l'any passat. Des de Veneçuela fins a Egipte, des de la República Democràtica del Congo fins a la Xina. També en països que tradicionalment han reiterat la defensa dels drets humans, aquesta defensa resta compromesa". El secretari general d'Amnistia Internacional també afirma que "perillen els nostres drets i també les lleis i el sistema que ens protegeix. Més de 70 anys d'esforç en la defensa dels drets humans estan en perill".

Per la seva part, el director per a Europa i l'Àsia Central, John Dalhuisen, critica l'actuació d'Europa. Ha dit: "Europa s'ha mostrat orgullosa des de fa molt de temps de tenir el sistema de defensa dels drets més sofisticats del món. Encara que això encara és cert, semblen acostar-se dies en què aquests drets poden no estar garantits. És possible que en un futur proper, veiem l'any 2015 com un punt d'inflexió en la garantia dels drets humans". "Amb l'excepció d'Alemanya, els països europeus han decidit que la protecció de les seves fronteres és més important que protegir les persones". "Europa té les fronteres fortament tancades i amb una Turquia que resta com a nou guardià fronterer d'Europa, els refugiats es veuen obligats a intentar entrar per llocs difícils de transitar i il·legals.

El secretari general d'Aministia Internacional, Salil Sherry, afirmava en una entrevista a EFE que "es necessita un secretari general de l'ONU que sàpiga dir NO. Algú que tingui el coratge de plantar-se davant els estats membres exigint la defensa dels drets humans. Cal tenir-ho en compte en el moment d'elegir un nou secretari general de l'ONU, cosa que succeirà dintre d'alguns mesos".

Consideracions que ens poden ajudar a construir un criteri propi:

1.- Declaració Universal del Drets Humans.

Preàmbul.- "L'Assemblea General proclama aquesta Declaració Universal dels Drets Humans com l'objectiu comú que tots els pobles han d'assolir per tal que tots els individus i tots els òrgans de la societat, tenint-la sempre present, assegurin amb mesures de caràcter nacional i internacional el reconeixement i l'observança universal i efectiva".

Article 3.- "Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat".

Article 14.1.- "En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n".

2.- Doctrina Social de l'Església.

Punt 407 del Compendi.- "Una autèntica democràcia no és el resultat d'un respecte formal de regles, sinó el fruit de l'acceptació convençuda dels valors que inspiren els procediments democràtics: la dignitat de la persona humana, el respecte dels drets de l'home, l'assumpció del bé comú com a fi i criteri regulador de la vida política".

Punt 441 del Compendi.- "La sol·licitud per una convivència ordenada i pacífica de la família humana porta el Magisteri a posar en relleu l'exigència d'instituir alguna autoritat pública universal, reconeguda per tots, que tingui un poder efectiu per garantir a tothom tant la seguretat com l'observança de la justícia, com també dels drets".

Punt 505 del Compendi.- "Una categoria particular de víctimes de la guerra és la dels refugiats, obligats pels combats a fugir dels indrets on viuen habitualment, fins a trobar protecció en països diversos d'aquells en què van néixer".

Radar Social, 26 de febrer de 2016.

Radar social, una 'app' per a construir una opinió personal objectiva. La nostra aplicació multimèdia es pot descarregar de manera gratuïta.

Més informació.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.