Logo
Imprimir aquesta pàgina

El desordre dels comptes públics

Avui els mitjans de comunicació tornen a parlar de la corrupció instal·lada a Espanya. El títol que presideix aquesta reflexió podria servir per analitzar aquest fet. No ho farem, ja que ens hi hem referit en altres ocasions. Avui pensem que és més útil que centrem la nostra reflexió en la nul·la rendibilitat de moltes de les infraestructures que es construeixen. Ens ho suggereix la petició que ha fet a Espanya l'agència de qualificació Standard &Poor's.

Diu Standard & Poor's: "La majoria de la inversió pública que en els darrers anys –i en el mateix 2016– s'ha fet a Espanya s'ha destinat a l'expansió de la xarxa AVE (tren d'alta velocitat). En la nostra opinió s'hauria d'analitzar la viabilitat i la rendibilitat que té que s'afegeixin més quilòmetres a la xarxa AVE espanyola".

Standard & Poor's creu que "Espanya no té una estratègia d'infraestructures a llarg termini, resultat dels successius plans d'actuació política dels governs espanyols". "No hi ha una planificació en el temps". L'agència reclama que la política d'infraestructures sigui avalada pels professionals tècnics, i no únicament pels polítics.

L'agència constata que en la major part de projectes relacionats amb l'AVE no hi ha memòria econòmica i que aquesta infraestructura s'ha convertit, sense cap lògica, en una "qüestió d'Estat" per als governs espanyols.

Esmenta tota una sèrie de casos, però posa un èmfasi especial en la darrera mostra dels despropòsits. Diu: "La voluntat política del govern actual en matèria de l'AVE ha estat l'anunci del Ministeri de Foment de construir una estació del tren d'alta velocitat a la localitat d'Otero de Sanabria (Zamora), que només té 26 habitants i que està situada a una de les comarques més deprimides de Castella. El govern justifica aquesta construcció – que costarà 6,5 milions d'euros– en la voluntat d'utilitzar l'AVE per contrarestar aquesta situació". Per a S&P només el consens de tècnics i professionals podrà evitar que es repeteixin les construccions d'infraestructures sense rendibilitat.

L'agència, finalment, menciona una llista d'inversions que no tenen sentit econòmic. En canvi, s'hi han destinat fons que s'han tret d'altres necessitats bàsiques de la població.

Consideracions que ens poden ajudar a construir un criteri propi:

1.- Declaració Universal dels Drets Humans.

Article 25.1.- "Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge assistència mèdica i als serveis socials necessaris; també dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat".

2.- Doctrina Social de l'Església

Punt 169 del Compendi.- "Per assegurar el bé comú, els governs tenen el deure d'harmonitzar amb justícia els diversos interessos sectorials. La conciliació dels béns particulars de grups i d'individus és una de les funcions més delicades del poder públic. Aquells als quals competeix la responsabilitat de govern tenen l'obligació d'interpretar el bé comú del seu país no tan sols segons les orientacions de la majoria, sinó en la perspectiva del bé efectiu de tots els membres de la comunitat civil, inclosos aquells que es troben es situació de minoría".

Consideracions de la redacció de Radar Social:

Les prioritats en la despesa de l'Estat són clarament les que s'especifiquen en l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Quan no s'atén degudament aquestes necessitats bàsiques i en canvi, per un malentès orgull nacional o per fatxenderia política, es dediquen fons a obres no prioritàries que no són rendibles ara, ni ho poden ser en un futur previsible, no es compleix amb el "bé comú" que els governants sempre han de cercar, ni tampoc amb els postulats de la Declaració Universal dels Drets Humans, que a més de ser prioritaris, des d'un punt de vista ètic, haurien de ser de compliment obligat per part de l'Estat espanyol, que va signar la Declaració.

Radar social, una 'app' per a construir una opinió personal objectiva. La nostra aplicació multimèdia es pot descarregar de manera gratuïta.

Més informació.

Darrera modificació elDimarts, 16 Febrer 2016 19:28
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.