Logo
Imprimir aquesta pàgina

Les vacunes han de ser obligatòries?

Avui els mitjans de comunicació publiquen el resultat d'un estudi elaborat pel Comitè de Bioètica d'Espanya –màxim òrgan assessor del Ministeri de Sanitat–. Cal recordar els problemes sanitaris viscuts, en temps recents, com a conseqüència del posicionament de pares que es negaven a vacunar els seus fills. Atesa la controvèrsia que hi va haver, creiem oportú incloure el tema com a motiu de reflexió.

El Comitè de Bioètica d'Espanya ha elaborat un estudi que analitza la legislació espanyola i els canvis que s'haurien d'introduir per poder imposar la vacunació, en casos determinats.

El treball té una primera conclusió: "La normativa actual només preveu l'obligatorietat quan hi ha amenaça per a la salut pública en situacions d'epidèmia". Aquí el Comitè destaca la contradicció que suposa esperar l'existència d'una epidèmia per poder prendre mesures a fi de prevenir-la, ja que el més lògic seria actuar prèviament per impedir-ne l'aparició.

El Comitè entén que, en aquest tema de salut pública, hi ha un xoc entre dos principis: el de les persones a rebutjar el tractament, i la necessitat d'actuar per protegir el conjunt de la població. En concret, respecte als pares que es neguen a vacunar els seus fills, el Comitè afirma que pot acceptar-se si la taxa general de vacunació no baixa del 90%, ja que es considera que aquest percentatge defensa la població, també els no vacunats, perquè els nens protegits fan de barrera davant la infecció. Però també creu que "és molt discutible que un pare –des d'una perspectiva científica– pugui rebutjar la vacunació del seu fill quan el tractament suposi un major benefici per a la seva vida o salut".

El Comitè també es fixa en la situació del personal sanitari. "La negativa d'aquest a vacunar-se no sembla acceptable des d'una perspectiva ètica i deontològica. El professional sanitari no pot perjudicar el pacient, i quan es nega a vacunar-se ho està fent, ja que no adopta les mesures –que existeixen– per evitar-ho".

Finalment, el Comitè adopta les conclusions aprovades pel Regne Unit –any 2007–, que establí "dues circumstàncies en les quals es pot imposar la vacunació: quan es tracti de malalties molt contagioses i serioses, i quan l'eradicació sigui possible amb l'adopció de la mesura obligatòria".

El Comitè finalment inclou la necessitat d'educar la població respecte al perill de malalties que si semblen controlades és només perquè la vacunació continua practicant-se al país.

Consideracions que ens poden ajudar a construir un criteri propi:

1.- Declaració Universal dels Drets Humans.

Article 21.3.- "La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat".

Article 29.2.- "En l'exercici dels drets i les llibertats, tothom estarà sotmès a les limitacions establertes per la Llei i únicament amb la finalitat d'assegurar el reconeixement i el respecte deguts als drets i llibertats dels altres i de complir les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general en una societat democràtica".

2.- Doctrina Social de l'Església.

Punt 169 del Compendi.- "Aquells als quals competeix la responsabilitat de govern tenen l'obligació d'interpretar el bé comú del seu país no tan sols segons les orientacions de la majoria, sinó en la perspectiva del bé efectiu de tots els membres de la comunitat civil, inclosos aquells que es troben en situació de minoria".

Punt 409 del Compendi.- "En el seu camp específic (elaboració de les lleis, activitats de govern i control sobre aquesta activitat), els elegits s'han de comprometre a cercar i a realitzar allò que pot ser útil per al bon funcionament de la convivència civil en conjunt... El control exercit pels ciutadans no exclou la necessària llibertat que han de tenir els elegits a l'hora de desenvolupar el seu mandat amb relació als objectius que cal assolir: aquests no depenen exclusivament d'interessos de part, sinó en una mesura molt més gran de la funció de síntesi i de mediació amb vista al bé comú, que constitueix una de les finalitats essencials i irrenunciables de l'autoritat política".

Radar Social, 10 de febrer de 2016.

Radar social, una 'app' per a construir una opinió personal objectiva. La nostra aplicació multimèdia es pot descarregar de manera gratuïta.

Més informació.

Darrera modificació elDijous, 11 Febrer 2016 16:59
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.