Logo
Imprimir aquesta pàgina

Què és i què hauria de ser "la legalitat"?

Avui –dia de la presa de possessió del nou president de la Generalitat– creiem que, en la voluntat de servir els lectors de la nostra web, hem d'entrar en un tema que sempre intentem evitar. Quan des de Madrid s'amenaça tant en base al que diuen "legalitat", creiem que cal reflexionar sobre què és i què hauria de ser "la legalitat". A partir d'aquí, tothom podrà construir millor el seu propi criteri.

Per començar, proposem analitzar aquests fets històrics:

Fa només 200 anys encara hi havia esclavitud i tràfic d'esclaus. Les lleis negaven als esclaus qualsevol dels drets que especifica la Declaració Universal dels Drets Humans. Qui no acceptava aquesta situació era fortament castigat, d'acord amb la "legalitat" de les lleis del moment.

Fa poc més de cent anys, Espanya tenia encara sota la seva sobirania territoris a Amèrica. Tots els ciutadans d'aquells territoris tenien també una Constitució espanyola com a norma suprema. Les persones que defensaven la identitat i la llibertat del seu poble eren considerades delinqüents i castigades d'acord amb les lleis espanyoles de l'època.

Fa menys d'un segle les dones no podien votar, a Espanya. La "legalitat" d'aquell temps ho impedia. També la lluita contra aquesta situació era castigada amb severitat.

Fa només 50 anys, les dones casades no podien tenir comptes corrents al banc ni passaport personal –en tot cas l'havien de tenir amb el permís del marit– ni tenir dret a la pàtria potestat dels seus fills –només la tenia el marit–, etc. També intentar sortir d'aquesta "legalitat" era castigat.

Podríem ampliar la llista de situacions que, segons la "legalitat" espanyola, no eren permeses. L'aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans, així com els continguts de la Doctrina Social de l'Església, deixen clar que la "legalitat" cal que s'ajusti a criteris ètics i morals i que no sigui una "imposició".

Què diuen aquests textos perquè pugui considerar-se que una Llei és ètica i moralment lícita?

1.- Declaració Universal dels Drets Humans.-

Els 30 articles de la Declaració assenyalen que qualsevol persona hi té tots els drets especificats. Així, l'article 30 conclou: "Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s'hi enuncien".

2.- Doctrina Social de l'Església.-

La forma cristiana d'entendre què és l'ésser humà ens diu que cada persona té una dimensió col·lectiva constitutiva, que es desplega formant cercles concèntrics. Així apareixen: el matrimoni i la família; el clan, municipi o ciutat; la nació, configurada per un territori, una cultura, una llengua, una història, una consciència i voluntat col·lectives. I l'article 157 afirma –com dèiem ahir– que: "els drets de les nacions no són sinó els drets individuals humans conreats a aquest nivell específic de la vida comunitària. El camp dels drets de l'home s'ha estès als drets dels pobles i de les nacions: en efecte, tot el que és cert per a l'home, també ho és per als pobles".

Per tant, els problemes que sorgeixin en un Estat plurinacional no es poden resoldre mitjançant amenaces, ni de forma totalitària, sinó amb diàleg i actuant d'acord amb allò que expressa el poble a les urnes. Tampoc, amb menyspreus com el que ha fet el rei a la segona autoritat de Catalunya, com és la presidenta del Parlament.

La "legalitat" només es pot respectar quan les lleis estan d'acord amb els conceptes ètics que emanen de la Declaració Universal dels Drets Humans i de la Doctrina Social de l'Església. No és "legalitat" la imposició. Cal sempre escoltar i dialogar amb el col·lectiu afectat. "Quan una Llei s'oposa a la raó, deixa de ser llei i esdevé més aviat un acte de violència" (Punt 398 del Compendi).

Creiem que aquests punts s'han de considerar quan s'analitza el problema que es tracta avui.

Radar Social, 12 de gener de 2016.

Radar social, una 'app' per a construir una opinió personal objectiva. La nostra aplicació multimèdia es pot descarregar de manera gratuïta.

Més informació.

Darrera modificació elDijous, 14 Gener 2016 11:22
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.