Logo
Imprimir aquesta pàgina

10 de desembre. Dia dels drets humans.

El 10 de desembre de 1948 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans. La Introducció diu així: "L'Assemblea General proclama aquesta Declaració Universal dels Drets Humans com l'objectiu comú que tots els pobles i totes les nacions han d'assolir per tal que tots els individus i tots els òrgans de la societat, tenint-la sempre present, s'esforcin mitjançant l'ensenyament i l'educació, a promoure el respecte d'aquests drets i llibertats, i a assegurar-ne, amb mesures de caràcter nacional i internacional, el reconeixement i l'observança universal i efectiva, tant entre els pobles dels estats membres com entre els pobles dels territoris sota llur jurisdicció".

Radar Social desitja dedicar el dia d'avui a honorar aquesta Declaració, que hauria de ser el nord de les actuacions humanes, si es vol construir un món millor i més just. La comunitat internacional està compromesa a defensar la dignitat i la justícia per a tothom.

Coneixem que la realitat és més dura que les grans declaracions i que els drets humans segueixen sense respectar-se arreu. Coneixem el drama dels refugiats i de les persones desplaçades a causa de la misèria i de les guerres. Sabem de l'existència de discriminacions de tot tipus en la vida quotidiana de milions de persones. Veiem la negació de les llibertats a moltes zones del planeta. Per això, aquest 10 de desembre no només celebrem el dia dels Drets Humans, també és el dia per denunciar les dificultats reals per garantir-ne la universalització. És el dia per renovar el nostre compromís en la lluita pel seu compliment. A nivell general, per tant, però en especial a l'Estat al qual –en aquests moments– pertanyem, a la nostra Pàtria catalana, a la nostra societat, al nostre àmbit d'actuació; allà, en definitiva, on la nostra veu i la nostra actuació puguin arribar.

Per construir un món millor, cal afegir a aquesta Declaració Universal dels Drets Humans la Declaració dels Drets de les Nacions. Aquesta darrera Declaració encara no ha estat formulada per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Confiem que en el futur, que desitgem proper, sigui una realitat.

Com ens diu el punt 149 del Compendi de la Doctrina Social de l'Església: "La persona és constitutivament un ésser social, perquè així l'ha volgut Déu que l'ha creada (...) La vida social no és, doncs, extrínseca a l'home: aquest no pot créixer ni realitzar la seva vocació si no és en relació amb els altres".

El papa Sant Joan Pau II, en un discurs memorable davant l'Assemblea General de les Nacions Unides el 5 d'octubre de 1995, va urgir la necessitat que l'Assemblea General de les NN.UU. aprovés els "drets de les nacions", però ja va deixar concretat el que, en aquest sentit, és per a la Doctrina Social de l'Església. El punt 157 del Compendi diu: "El camp dels drets de l'home s'ha estès als drets dels pobles i de les nacions". "Els drets de les nacions no són sinó els drets humans conreats a aquest nivell específic de la vida comunitària". "El poble o nació configurada per un territori, una cultura, una llengua, una història, una consciència i voluntat de ser col·lectiva, té dret fonamental a l'existència; a la pròpia llengua i cultura, mitjançant les quals un poble expressa i promou la seva "sobirania" espiritual; té dret a modelar la pròpia vida segons les pròpies tradicions; té dret a construir el propi futur proporcionant a les generacions més joves una educació apropiada".

Sense la defensa i la pràctica tant dels Drets Humans com dels Drets dels pobles o nacions no es possible construir res. A Espanya els Drets Humans s'incompleixen sovint, i els Drets que Catalunya té com a poble o nació s'incompleixen sempre.

Radar Social, 10 de desembre de 2015.

Radar social, una 'app' per a construir una opinió personal objectiva. La nostra aplicació multimèdia es pot descarregar de manera gratuïta.

Més informació.

Darrera modificació elDilluns, 14 Desembre 2015 10:21
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.