Logo
Imprimir aquesta pàgina

Primer viatge del Papa Francesc a l'Àfrica. Demana lluitar contra la pobresa per posar fi al terrorisme.

Aquests dies el Papa visita Kenya, Uganda i la República Centreafricana. Cerca, en aquest viatge, tres objectius: diàleg entre religions, reconciliació i justícia social. Tres fites sens dubte ambicioses i importants per a l'Àfrica en els moments presents.

Kenya va ser ahir la primera etapa del viatge. Va ser rebut, amb fervor, gran entusiasme i missatges d'afecte per milers de persones que omplien el trajecte que, des de l'aeroport, el portava a la capital, Nairobi. Amb el president del país també hi eren presents un núvol de polítics. Francesc començà a donar exemple des del primer minut, va deixar de banda el luxós cotxe que li havia preparat el Govern kenyà i va pujar a un senzill Honda.

A la recepció que li va oferir el president de Kenya va dir: "L'experiència demostra que la violència, els conflictes i el terrorisme –que s'alimenten de la por, la desconfiança i la desesperació– neixen de la pobresa i la frustració", i adreçant-se als polítics, empresaris i religiosos que el reberen va dir: "Jo els exhorto a preocupar-se veritablement per les necessitats dels pobres, per les aspiracions dels joves i per una distribució justa dels recursos naturals i humans".

A Kenya el Papa té previst presidir una reunió amb representants d'altres religions, una trobada amb estudiants i mestres a la Universitat de Nairobi i visites a un barri de la capital i a la seu de les Nacions Unides.

La visita es considera de gran risc, tant pel conflicte –encara obert– entre comunitats etnicoreligioses africanes com també per les amenaces contínues de grups terroristes jihadistes.

Nota de la redacció de Radar Social:

Quan a Europa tenim terrorisme i visualitzem la por i símptomes de desconfiança i d'intranquilitat, és important tenir presents i analitzar les paraules del Papa. Els continguts de la Declaració Universal dels Drets Humans i de la Doctrina Social de l'Església ens hi ajudaran.

1.- Declaració Universal dels Drets Humans.

Article 1.- "Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat I en drets".

Article 23.1.- "Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur" [...] "Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball". [...] "Tothom que treballa té el dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social".

Article 26.1.- "Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom".

2.- Doctrina Social de l'Església.

Punt 449 del Compendi.- "La pobresa de milers d'homes i dones és la qüestió que, més que cap altra, interpel·la la nostra consciència humana i cristiana. La pobresa planteja un problema dramàtic de justícia: la pobresa, en les seves formes i conseqüències diverses, es caracteritza per un creixement desigual i no reconeix a tots els pobles 'el mateix dret a seure a la taula del banquet comú'. Aquesta pobresa fa impossible que es pugui realitzar aquell humanisme planer que l'Església desitja i persegueix, per tal que les persones i els pobles puguin ser més i viure en condicions més humanes".

Nota final de Radar Social:

Si la comunitat internacional ataqués de debò la pobresa extrema i la frustració que es viu en molts llocs del món –això, alhora, posaria fi al grau de desconfiança i desesperació–, els conflictes, la violència i el terrorisme tindrien més dificultats per créixer. Per això creiem que les paraules i el missatge del Papa són importants.

Radar Social, 26 de novembre de 2015.

Radar social, una 'app' per a construir una opinió personal objectiva. La nostra aplicació multimèdia es pot descarregar de manera gratuïta.

Més informació.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.