Logo
Imprimir aquesta pàgina

Tenir la formació que avui es necessita

Avui proposem fixar-nos en dues notícies –que publica El País– que són importants. Ho són per als joves, que hi haurien de prestar molta atenció, traient-ne les conclusions pertinents. Ho són també per als pares, ja que convé que guiïn –amb atenció– els seus fills en el transcurs de la seva formació humana i laboral.

Cal tenir present que sense una bona formació humana i professional avui no es va enlloc, i a més la formació professional –en els temps presents– és precís que es cuidi al llarg de tota la vida.

--------------------------------------------------------------------------------------

Primera notícia.- "A Espanya, el 57% dels joves creuen que no tindran un lloc de treball adequat a la seva formació" i "un terç dels joves graduats se senten sobrequalificats respecte de la feina que fan". Aquestes conclusions són dades d'una macroenquesta europea realitzada a 50.000 joves dels 28 estats de la Unió Europea. Les dades referides a Espanya són les pitjors de tots els països, amb l'excepció d'Hongria. Els experts reclamen, en aquest sentit, més formació pràctica en els estudis i una implicació en l'aprenentatge al llarg de tota la vida. Cal adaptar-se permanentment als canvis i a les innovacions.

Segona notícia.- "S'ha de condicionar el sou dels docents a l'avaluació del centre on treballen". Aquesta és l'opinió del filòsof i eminent pedagog José Antonio Marina, al qual el Govern espanyol li ha encarregat "el llibre blanc de la funció docent". El senyor Marina creu que una part de la retribució del professorat podria estar relacionada amb l'avaluació del centre escolar, a fi de fomentar la implicació dels professors en el projecte educatiu. "Han d'avaluar-se als alumnes, però també els professors i els centres", defensa el senyor Marina.

Finalment el senyor Marina reclama un pacte d'Estat per a l'educació, però demana que no es pacti només amb els partits polítics, sinó també amb els grups socials. "Cal que les lleis escolars tinguin una vigència llarga. No és bo que cada govern aprovi la seva llei".

Consideracions que poden ajudar a construir un criteri propi:

1.- Declaració Universal dels Drets Humans.-

Article 26.1- "L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius".

Article 26.2.- "L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana".

2.- Doctrina Social de l'Església.-

Punt 302 del Compendi.- "Cal recompensar el treball talment que garanteixi a l'home la possibilitat de disposar amb dignitat de la seva vida material, social, cultural i espiritual i la dels seus".

Punt 314 del Compendi.- "Les exigències de la competitivitat, de la innovació tecnològica i de la complexitat dels fluxos financers s'han d'harmonitzar amb la defensa del treballador i dels seus drets" [...] "a més dels problemes complexos relacionats amb el canvi dels models econòmics i productius, s'han d'afrontar cada dia les exigències difícils que provenen de la globalització actual. La situació resulta particularment dramàtica per al món del treball, afectat per amplis i radicals canvis culturals i estructurals en contextos sovint mancats de fonaments legislatius, formatius i d'assistència social".

Radar Social, 2 de novembre de 2015.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.