Logo
Imprimir aquesta pàgina

Més desigualtats a la Unió Europea

La nostra web vol ser sensible, en tot moment, a les realitats que demostrin l'existència de desigualtats. Les desigualtats –que moralment no estiguin justificades– són sempre prova d'injustícies.

El dimecres 14 d'octubre destacàvem, entre les notícies del dia, les escandaloses diferències que hi ha entre les percepcions econòmiques dels dirigents de les empreses de l'IBEX 35 i les que perceben els seus assalariats. Avui ens fixem en la bretxa salarial que hi ha entre homes i dones en el si de la Unió Europea.

Llegim a La Vanguàrdia d'avui: "La bretxa salarial entre homes i dones, a la Unió Europea, varia entre els 30 punts que es registren a Estònia i els 3,2 a Eslovènia. La mitjana a la Unió Europea l'any 2013 va ser del 16,4%".

Espanya se situa al 19,3% i és el país d'Europa en què més ha crescut la diferència de salaris entre homes i dones des del començament de la crisi, l'any 2008. La tendència en la majoria de països de la UE és a l'inrevés: la bretxa salarial s'ha anat reduint.

El projecte Gender Pay Gap –un programa de la UE– analitza els països segons les característiques de les diferències salarials entre homes i dones. S'adverteix que a Espanya la taxa d'ocupació de les dones és molt baixa (50,3%) –8,5 punts per sota de la mitjana que hi ha a la UE–.

Addicionalment, l'informe assenyala que les diferències en la bretxa salarial varien segons quin sigui el sector d'activitat que s'analitza. Així en el sector sanitari les diferències de salaris entre homes i dones és del 25,4%. Aquesta diferència és encara més significativa si es considera que un 77% de les persones que hi treballen són dones, fet que –segons els investigadors– marca "una pronunciada segregació vertical i horitzontal" en el sector.

En el sector de l'activitat financera, la bretxa salarial també és de les més altes (23,1%). Atès que en aquest sector la representació d'homes i de dones és equilibrada (49% dones i 51% homes) la raó –de la bretxa salarial– es dóna perquè els càrrecs més importants i millor pagats els ocupen majoritàriament homes.

Consideracions que ens poden ajudar a construir un criteri propi:

1.- Declaració Universal dels Drets Humans.

Article 1.- "Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets".

Article 2.- "Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de sexe, raça...".

Article 23.1.- "Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur".

Article 23.2.- "Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball".

2.- Doctrina Social de l'Església.

Punt 145 del Compendi.- "Tan sols el reconeixement de la dignitat humana pot fer possible el creixement comú i personal de tots. Per afavorir-lo cal assegurar efectivament condicions d'igualtat d'oportunitats entre l'home i la dona".

Punt 292 del Compendi.- "Cal tenir consciència del fet que el treball humà és un dret" ... "Cal teixir una trama de disposicions jurídiques que protegeixin el treball dels homes, de les dones i els assegurin una retribució convenient".

Punt 302 del Compendi.- "Cal recompensar el treball talment que garanteixi a l'home, a la dona, la possibilitat de disposar amb dignitat de la seva vida material, social, cultural i espiritual i de la dels seus".

Radar Social, 19 d'octubre de 2015.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.