Logo
Imprimir aquesta pàgina

Exigència de serietat i veracitat

En tota relació humana, la serietat i la veracitat són valors molt importants. Si aquesta relació és entre l'Administració i els ciutadans ho són molt més. Avui els mitjans de comunicació reflecteixen dos fets concrets que mostren la manca de rigor i de serietat amb què es promulguen lleis i amb què es donen xifres referents a la situació econòmica.

Primera notícia.- "Jutges i fiscals denuncien la llei de punt final". Totes les associacions –n'hi ha set– es manifesten en contra de la Llei d'Enjudiciament Criminal. A més de les associacions, més de 1.000 fiscals –d'un total de 2.500– han signat una carta similar. Critiquen la Llei i demanen que es modifiqui. Creuen que és una llei electoralista (les eleccions són a prop) i àdhuc temen que cerqui la impunitat per a alguns sumaris relacionats amb el Partit Popular, ja que fixa un termini màxim de 18 mesos per a la instrucció de qualsevol sumari. Jutges i fiscals opinen que ha de ser el jutge instructor qui ha de controlar el termini. Si aquesta llei entra en vigor, molts fets delictius restaran impunes.

Segona notícia.- "Espanya ha violat tots aquests anys el topall de dèficit pactat amb la UE". El País assenyala que l'afirmació del president Mariano Rajoy és falsa quan diu: "Hemos cumplido siempre el déficit". És falsa en tots i cadascun dels anys del seu mandat. El País contrasta, any per any del 2012 al 2015, les xifres. També demostra que no és cert –com diuen des del Govern– que Espanya creixi més que cap altre país europeu, i dóna, per a cada any, les xifres sobre el creixement del PIB als diferents països.

Nota de la redacció de Radar Social:

Aquestes dues notícies –que El País sembla fonamentar suficientment– són greus. Com en tota relació humana, la que l'Administració té amb els administrats necessita confiança mútua. Si es demostra que hi ha engany, que es manipula o que hi ha manca de veracitat en les afirmacions que es fan –com es diu en les notícies que avui destaquem– el resultat sempre serà nefast.

Consideracions que poden ajudar en la creació d'un criteri propi:

1.- Declaració Universal dels Drets Humans.

Article 21.3.- "La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat".

Article 28.- "Tota persona té dret a un ordre social en què drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius".

Article 30.- "Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat a realitzar actes que tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets o llibertats que s'hi enuncien".

2.- Doctrina Social de l'Església.

Punt 396 del Compendi.- "L'autoritat s'ha de deixar guiar per la llei moral: tota la seva dignitat deriva del seu desenvolupament en l'àmbit de l'ordre moral".

Punt 397 del Compendi.- "L'autoritat ha de reconèixer, respectar i promoure els valors humans i morals essencials. Aquests són innats, brollen de la veritat mateixa de l'ésser humà i expressen i tutelen la dignitat de la persona: són valors, per tant, que cap individu, cap majoria ni cap Estat no podran mai crear, modificar o destruir".

Punt 433 del Compendi.- "Els valors que han d'orientar la convivència entre els éssers humans són: la veritat, la justícia, la solidaritat i la llibertat".

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.