Logo
Imprimir aquesta pàgina

Continuen les actuacions incorrectes i els abusos fiscals

Els mitjans de comunicació ens deixen bocabadats en reflectir –pràcticament cada dia– fets punibles o incorrectes produïts en diferents àmbits de la societat. Avui llegim aquests casos:

1.- El Tribunal de Comptes qüestiona contractes de l'Agència Tributària.- Ha trobat "incidències" en alguns contractes adjudicats per l'Agència Tributària entre 2013 i 2014. Agrupa en nou apartats les irregularitats que ha trobat. El Tribunal considera que l'Agència no justifica suficientment alguns contractes, i que les variables utilitzades per fixar el preu de la licitació dels contractes no són clares. En alguns casos ha detectat que la valoració de les ofertes presentades es limitava a l'assignació d'una puntuació sense justificar les bases que s'empraven per atorgar-la.

2.- Projecte d'actuació contra l'abús fiscal de les multinacionals.- L'OCDE, amb la col·laboració del G-20 i d'altres països emergents, ha presentat un projecte contra l'erosió de la "base a tributar" i el "trasllat de beneficis" de les multinacionals, a fi de combatre els abusos fiscals que moltes realitzen.

L'OCDE detectà que, amb les llacunes que presenten les normes de fiscalitat internacional, algunes multinacionals desvien els seus beneficis a jurisdiccions de tributació baixa o nul·la. D'aquesta manera aconsegueixen pagar molt pocs impostos. Es calcula que aquestes empreses deixen de tributar, indegudament, més de 240.000 milions de dòlars anuals.

Una vegada les mesures d'aquest projecte s'hagin posat en pràctica, les multinacionals hauran de declarar els seus beneficis als llocs on realment tinguin les activitats econòmiques que generin aquests beneficis.

Consideracions que ens poden ajudar a construir un criteri propi.

1.- Nota de la redacció de Radar Social:

A força de llegir notícies com les d'avui podem caure –pel que fa a aquesta mena de notícies– en la insensibilitat. Això seria molt negatiu, ja que sense l'exigència contínua d'una lluita aferrissada per eradicar aquestes situacions la societat no serà justa ni pròspera.

Tenen especial gravetat les incidències "en alguns contractes de l'Agència Tributària espanyola". Cal escatir les responsabilitats que hi pugui haver, de manera ràpida i eficaç.

Avui la Declaració Universal dels Drets Humans no ens serveix gaire, ja que només parla de drets individuals. En tot cas, reflectim-ne l'article 29.1, que pot servir indirectament. Diu així: "Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament".

2.- Doctrina Social de l'Església.

Punt 355 del Compendi.- "Les finances públiques s'orienten al bé comú quan s'atenen a alguns principis fonamentals: el pagament dels impostos com a especificació del deure de solidaritat; racionalitat i equitat en la imposició dels tributs; racionalitat i integritat en l'administració i en la destinació dels recursos públics".

Punt 371 del Compendi.- "A mesura que el sistema economicofinancer mundial assoleix nivells més elevats de complexitat organitzativa i funcional, resulta més prioritari el deure de regular aquests processos i orientar-los a la consecució del bé comú de la família humana".

Punt 411 del Compendi.- "Entre les deformacions del sistema democràtic, la corrupció política n'és una de les més greus, perquè traeix alhora els principis de la moral i les normes de la justícia social; compromet el funcionament correcte de l'Estat, influint negativament en la relació entre governants i governats".

Radar Social, 7 d'octubre de 2015.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.