Logo
Imprimir aquesta pàgina
La Federació de Cristians de Catalunya

La Federació de Cristians de Catalunya

La Federació de Cristians de Catalunya és una associació privada de fidels, constituïda a la diòcesi de Barcelona, que té per objecte la preparació i l'exercici de l'apostolat de l'evangelització i la difusió dels principis cristians i la seva aplicació.

En poden ser socis tots els fidels catòlics de més de 18 anys que compleixin les condicions que estableix el dret canònic i acceptin els estatuts de la Federació, que siguin proposats per dos membres del Consell Directiu o per dos socis elegibles per formar part del Consell.

Els membres de l'associació han d'acomplir i exercitar el deure i el dret de l'apostolat en les comunitats de l'Església, en la família, en la joventut i en la societat, procurant aportar-hi el pes d'una opinió cristiana ben formada i unida.


L'associació fomentarà la participació als actes de culte i ajudarà els associats a l'enfortiment de la vida espiritual en jornades de pregària i recés. Pot organitzar conferències, sessions i reunions d'estudi i actes de divulgació i difusió, com també editar periòdics, llibres i altres publicacions i mantenir serveis de biblioteca i documentació

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.