Logo
Imprimir aquesta pàgina
FJCC

FJCC

Mn. Albert Bonet i Marrugat, prevere de la diòcesi de Barcelona, preocupat per la manca de formació dels joves, en la dècada dels anys 30 recorregué diverses capitals europees entrants en contacte amb moviments de joves. Un dels que més el va atraure va ser el de la JOC, fundat per Josep Cardijn, a Bèlgica.

De retorn a Catalunya, el Dr. Bonet impulsà, amb l'ajut d'altres preveres i laics, la Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJCC), que entre els anys 1932 i 1936 aplegà més de vuit mil joves d'arreu de Catalunya que, formant part de grups arrelats en les parròquies i acompanyats en cada una d'elles per la figura del "capellà amic dels joves", duien a terme diverses activitats de formació (cercle d'estudis), esportives, etc.

Els joves de la Federació, eccel·lien en formació social i en vida cristiana. Els dos pilars de la FJCC eren l'estimació a l'Església i al seu magisteri social i l'amor a la Pàtria, Catalunya. La lletra del seu himne afirma: "Som Cristians i Catalans, que és com dir herois dues vegades".

Entre els seus consiliaris destaquen les figures dels beats Dr. Pere Tarrès i Claret i del Dr. Josep Guardiet.

Durant la guerra civil del 36-39 prop de tres-cents joves de la Federació van ser  assassinats. El dia 6 de novembre del 2003, tingué lloc la sessió d'obertura de la causa de beatificació de Josep Maria Armengol i Serra i companys, de l'antiga Federació de Cristians de Catalunya. El procés, molt laboriós pel nombre de màrtirs que la composen, prossegueix en la realització de tots els requisits que li són propis.

Mn. Albert Bonet y Marrugat, sacerdote de la diócesis de Barcelona, preocupado por la carencia de formación de los jóvenes en la década de los 30, recorrió varias capitales europeas para entrar en contacto con movimientos de jóvenes. Uno de los que más lo atrajo fue el de la JOC, fundado por Josep Cardijn, en Bélgica.

De regreso en Cataluña, el Dr. Bonet impulsó, con la ayuda otros presbíteros y laicos, la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña (FJCC), que entre los años 1932 y 1936 reunió más de ocho mil jóvenes de todo Cataluña que, desde la parroquia y acompañados por la figura del "cura amigo de los jóvenes", llevaban a cabo varias actividades de formación (círculo de estudios), deportivas, etc.

Entre sus consiliaris destacan las figuras de los beatos Dr. Pere Tarrès y Claret y Dr. Josep Guardiet.

Durante la guerra civil del 36-39 cerca de trescientos jóvenes de la Federación fueron asesinados. El día 6 de noviembre del 2003, tuvo lugar la sesión de apertura de la causa de beatificación de Josep Maria Armengol y Serra y compañeros, de la antigua Federación de Cristianos de Cataluña.

La revista Flama va ser el principal organ de comunicació del moviment.

Darrera modificació elDivendres, 06 Juliol 2018 15:01
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.